T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“Istranca Yıldız Dağı - Festival Destinasyonu Projesi" Anketi

 
  • proje logo.jpg
 

  • Full Color logo - Interreg-IPA CBC Programme BG TR.jpg
Anket Duyurusu 

INTERREG –IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan "Strandja/Yildiz - the mountain of festivals (STRANDJA-FEST)" / “Istranca / Yıldız Dağı - Festival Destinasyonu” proje kapsamında Yıldız Dağında gerçekleştirilen festivallerin derlenmesi ve ortak bir turizm destinasyonu olarak tanıtımı konusunda araştırmalar yapılmaktadır.

Bu faaliyetler çerçevesinde yerel paydaşlarımıza yönelik festivallerin değerlendirilmesi hususunda anket formu hazırlanmıştır.

Lütfen, proje çerçevesinde Bulgar uzmanlarla birlikte bölgedeki festivallerin ve etkinliklerin araştırmasına destek sağlamanız hususunda projenin internet sayfasında yayınlanmış olan Anketimizi cevaplandırıp, projemize katkıda bulununuz. Yerel festivallerimizin kalitesi ve turizm potansiyeli konusunda yapmış olduğunuz değerlendirmeler sonucunda Istranca Fest Turizm güzergahı olarak Bulgaristan –Türkiye sınır bölgeleri arasında ortak bir güzergah belirlenip, ona yönelik 2017-2020 dönemi ortak tanıtım ve promosyon planı oluşturulacaktır.

Anketin yer aldığı internet sayfa adresi: http://www.strandja-fest.info/index.php?lang=ru

Değerli görüşlerinizden dolayı sizlere şimdiden çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, proje etkinlikleri ve gelişmeleri konusunda güncel bilgiye: Projenin Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com – strandja-fest.com

Kirklareli Culture and Tourism District Directorate39100 Kirklareli / Turkey

Ph:  (+90-288) 214 19 47

Fax: 0090 288 2143177

The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the publication lies entirely with the author(s).