Ana Sayfa | Site Ağacı | Arama        

      Ana Sayfa
Kültür Portalı
Alo176


Devam Eden Projelerimiz1- IstrancaYıldızDağı - FestivallerinDağı (STRANDJA-FEST).docx
2- Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi Bölgesinin Cazip Bir Turizm Bölgesi Olarak Tanıtımı İçin Ortak Girişim ProjesiJOINTTOUR.docx
3- “Sınır Ötesindeki Ortak Kültür ve Tarihi Zenginliğimiz” Projesi.docx

INTERREG – IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Kapsamında Müdürlüğümüzce aşağıdaki 3 projenin uygulaması başlatılmıştır.

I.      Proje: “Sınır Ötesindeki Ortak Kültür ve Tarihi Zenginliğimiz” Projesi

Projenin adı:“Common cultural and historical heritage beyond the borders”/ CB005.01.21.139

Proje Toplam Tutarı: 486.735,54 EUR

1-      Bulgar Ortağı: 256.135,90 €

2-      Türk Ortağı: 230.599,64 €

Proje Ortakları:

1.      Burgas İl Tarih Müzesi / Burgas İli, Bulgaristan

2.      Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli İli Türkiye

Proje süresi: 24 ay

Projenin Amacı: Çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm alanında sınırötesi işbirliği kapasitenin arttırılması.

Projenin Hedefi: İki önemli turizm alanında - Burgas ilinde bulunan AquaeCalidaeTherma ve Kırklareli’de yer alan Aya Nikola Manastırın düzenlenmesiyle sınır bölgelerinin turizm çekim güçlerinin arttırılması.

Beklenen Sonuçlar:

Bulgaristan Burgas İlinde yer alan ve bir dönem Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520 – 1566) Hamamı olarak da hizmet veren “Aquae Calidae Therma” arkeolojik alanının korunması ile “Kıyıköy Aya Nikola Manastırı”na giden yolun düzenlenmesi, park alanları oluşturulması, manastırın aydınlatılmasının yapılması ile her iki bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak.   

 • Sınır Ötesi Ortak tarihi ve kültürel Miras Projesi Davetiyesi.jpg
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (1).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (10).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (2).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (3).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (4).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (5).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (6).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (7).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (8).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (9).JPG

INTERREG –IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanmakta “Common culturalandhistoricalheritagebeyondtheborders”/ Sınır ötesi ortak tarihi ve kültürel mirasprojesinin ikinci basın toplantısı Bulgaristan Burgaz kentinde 16 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya her iki proje ortakların yetkili kişilerin ve kurum uzmanların katılımı sağlandı. 

 Proje, 24 ay boyunca Kırklareli İl Kürtür ve Turizm Müdürlüğü ve Burgas Tarih Müzesinin işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Proje çerçevesinde; Her iki kurum kendi alanlarındaki ortak tarihi ve kültürel alanların korunmasını, düzenlenmesini ve ziyaretçileri için daha uygun koşulların yaratılması için çalışmalarda bulunacaktır.

Bu doğrultuda Bulgaristanın Burgas ilinde bulunan ve bir dönem Sultan Süleymanın Hamamı olarak faaliyet göstermiş olan AquaeCalidaeTherma arkeolojik alanın düzenlenmesi ve ziyaretçiler için yürüyüş alanları ve bilgilendirme köşelerinin oluşturulması yapılacaktır. Projenin Türkiye ayağında ise Kıyıköy Beldesi, Vize ilçesinde bulunan ve Justiniyan döneminde kurulmuş olan Aya Nikola Manastırına giden yolun düzenlenmesi, tarihi taş manastırın önünde turistlerin, ziyaretçilerin otobüs ve araçları için otopark alanları oluşturulması ve manastıra giden yolun aydınlatılması ile ilgili yapım işleri çalışmaları yürütülecektir.

Bununla birlikte 2018 yılında her iki kurum uzmanlarının katılımıyla Bulgaristan’ın Burgas şehrinde bir Uluslararası Bilim Konferansı organize edilecektir. Bilim Konferansında ortak tarihi ve kültürel varlıkların öne konulması, işbirliği çerçevesinde onların korunması ve sürdürülebilir yöntemle turizm sektöründe değerlendirilmesi gibi konuların ele alınması planlanmıştır.
Bulgaristan Burgas Proje Toplantısı.docx

 • Kırklareli İl Kültür ve Turizm müdürlüğü İle Bulgaristan Burgas Tarih Müzesi Proje İkinci Toplantısı (3).JPG
 • Kırklareli İl Kültür ve Turizm müdürlüğü İle Bulgaristan Burgas Tarih Müzesi Proje İkinci Toplantısı (49).JPG
 • Kırklareli İl Kültür ve Turizm müdürlüğü İle Bulgaristan Burgas Tarih Müzesi Proje İkinci Toplantısı (62).JPGII.        BulgaristanTürkiye SınırÖtesi Bölgesinin Cazip Bir Turizm Bölgesi Olarak Tanıtımı İçin Ortak Girişim Projesi/JOINTTOUR

Projenin adı:Joint Initiative for promotion of Bulgaria –Turkey cross-border region as an attractive tourism destination- JOINT TOUR / CB005.1.22.055

Proje Toplam Tutarı: 106.064,85 €

1-      Bulgar Ortağın: 36.9881,82 €

2-      Bulgar Ortağı: 30.004,50 €

3-      Türk Ortağın: 39.078,53 €

Proje Ortakları:

1-      Burgas Turizm Birliği / Burgas İli, Bulgaristan

2-      Bulgaristan Turizm ve Kültür Bakanlığı / Bulgaristan

3-      Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye

Projenin süresi: 15 ay

Projenin amacı: Yerel turizm potansiyelini değerlendirip, onların doğru tanıtımıyla Sınır Ötesi Bölgesinin cazip bir turizm noktasına dönüşmesinin sağlanması.

Projenin Hedefi: Sınır Ötesi Bölgesinin ortak bir turizm cazibe noktası olarak uygun ve modern tanıtım araçlarıyla tanıtılması.

Beklenen Sonuçlar:

Tüm Sınırötesi bölgesini kapsayacak şekilde (Kırklareli, Edirne, Haskovo, Burgas ve Yambol İlleri) ortak iki yeni güzergahın belirlenmesi. Projede oluşturulmuş olan bu güzergahlarla ilgili iki ayrı turst profiline; uzak doğu turistlere ve yerel turistlere tanıtım mataryellerinin hazırlanması öngörülmüştür. Ayrıca, üç ortak birlikte sınır ötesi bölgesi turizm tanıtım planı hazırlayacaktır. Proje kapsamında 3 ayrı 3 günlük tanıtım turlarının düzenlenmesi ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önüne büyük bir Led Ekran yerleştirilmesi, Edirne İlinde de bir kiosk konulması planlanmıştır.

III.           Istranca/YıldızDağı - FestivallerinDağı (STRANDJA-FEST)

Projenin adı: "Strandja/Yildiz - the mountain of festivals (STRANDJA-FEST)" / CB005.1.22.056

Proje Tutarı:114.113,96 €

1-      Bulgar Ortağı: 57.710,38 €

2-      Türk Ortağın: 56.403,58 €

Proje Ortakları:

1-      Prosveta 1914 Halk Eğitim Merkezi, Malko Tırnovo İlçesi, Bulgaristan

2-      Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye

Projenin süresi: 15 ay

Projenin amacı: Istranca Dağların her iki bölgesinde var olan önemli festivallerin araştırılması ve bölgenin ortak festival güzergahı olarak tanıtılması.

Projenin Hedefi: Istranca Bölgesinin aktif festival alanı olarak tanıtılması ve yeni bir festival turizm güzergahı olarak tercih edilmesi.

Beklenen Sonuçlar:

Istranca Dağında gerçekleştirilen festivallerin derlenmesi ve ortak bir turizm destinasyonu olarak tanıtımı konusunda araştırma yapılması. Proje çerçevesinde yerel festivallerin tanıtımı amacıyla Bulgar Proje ortağı ile birlikte 2 günlük festival etkinliği düzenlenecektir. Festivalin düzenlenmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 16 adet etkinlik çadırı satın alınacak ve 100 kişilik bir grubun Bulgaristan tarafını ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte oluşturulmuş olan festival güzergahının yoğun bir şekilde 3 dilde tanıtımı yapılması planlanmıştır.

 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (1).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (2).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (3).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (4).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (5).jpg
 • Istranca Yıldız Festival Bölgesi Proje Davetiyesi.jpg
 

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 88 kez gösterilmiştir.